Geloven in de kracht van samenwerken

Onze adviseurs hebben allemaal een eigen unieke kennis, vaardigheden en eigenschappen, wat zij gemeen hebben zijn de idealen

Geloven in de kracht van samenwerken

Onze adviseurs hebben allemaal een eigen unieke kennis, vaardigheden en eigenschappen, wat zij gemeen hebben zijn de idealen


Onze adiviseurs

Onze adviseurs, André Verbeek, Diederike ten Berge en Anya van der Vlist hebben in 2021 de netwerk organisatie Value@work opgezet. De organisatie richt zich vooral op duurzame inzetbaarheid van zowel organisaties en bedrijven als medewerkers.

André Verbeek
Image

André is een maatschappelijk betrokken ondernemer en heeft een passie voor organisatieontwikkeling. In zijn dagelijkse werk adviseert hij bedrijven en (publieke) organisaties om risico's op het gebied van psychosociale gezondheid en arbeidsveiligheid te beheersen. Vanuit bedrijfskundige, veiligheidskundige en psychologische wetenschappelijke inzichten richt hij zich op verbeteringen in arbeidsomstandigheden en het ontwikkelen van innovatieve producten.

Van oorsprong is André opgeleid als werktuigbouwkundige, met als specialiteit energie- en installatietechniek. Na het vervullen van zijn dienstplicht heeft hij een korte periode gewerkt bij een ingenieursbureau die zich vooral richtte op duurzame binnen klimaatinstallaties.
Daarna heeft André onder andere de opleidingen hogere veiligheidskunde (HVK) en arbeid – en organisatiekunde (A&O) gevolgd en is gepromoveerd op het thema ‘motiverend leiderschap’.

Omdat hij het belangrijk vindt om bij te dragen aan maatschappelijke doelstellingen heeft hij als Kwaliteit-Arbo-Milieu (KAM) beleidsadviseur gewerkt, maar ook als hoofd van een interne arbodienst en P&O-manager bij een middelgrote gemeente en een hoogheemraadschap.

"Als je echt iets wil begrijpen, probeer het dan te veranderen”, deze stelling van Kurt Lewin past goed bij de werkwijze van André waarbij hij vanuit de wetenschap de vertaling maakt naar praktische en realistische adviestrajecten.

Diederike ten Berge

Diederike is opgeleid als gecertificeerd Arbeid & Organisatie deskundige (A&O), bestuurskundige en werkdesigner. Zij heeft veel ervaring binnen de arbodienstverlening en heeft opdrachten en programma’s uitgevoerd voor uiteenlopende soorten klanten en branches. In haar rol als adviseur, interim-manager, trainer en coach weet zij heel goed om processen te structureren, en mensen en organisaties te motiveren om de ontwikkeling in gang te zetten.

Zij is een expert in het organiseren van veranderprocessen, samenwerking in teams te verbeteren en werkinhoud en werkprocessen te optimaliseren. Haar streven is duurzame inzetbaarheid te realiseren en aan de slag te gaan met thema’s als werkdruk, werkstress en bevlogenheid. Diederike houdt van afwisseling in haar werk; van zelf leiding geven aan teams tot onderzoeken en adviseren over bovenstaande thema’s en begeleiden bij implementatie en veranderingen. Rode lijn voor haar is dat het gaat over veranderkundige vraagstukken die te maken hebben met de interactie tussen mens, werk en organisatie; waarbij zij zich richt op een win-win situatie voor meer werkplezier én betere bedrijfsresultaten.

Diederike is als adviseur altijd, to the point en zorgt met haar energie, kennis en ervaring voor een zorgvuldige analyse en maatwerkaanpak ten behoeve van de ontwikkeling van mens en organisatie.

Image
Diederike ten Berge
Diederike
ten Berge
Image

Diederike is opgeleid als gecertificeerd Arbeid & Organisatie deskundige (A&O), bestuurskundige en werkdesigner. Zij heeft veel ervaring binnen de arbodienstverlening en heeft opdrachten en programma’s uitgevoerd voor uiteenlopende soorten klanten en branches. In haar rol als adviseur, interim-manager, trainer en coach weet zij heel goed om processen te structureren, en mensen en organisaties te motiveren om de ontwikkeling in gang te zetten.

Zij is een expert in het organiseren van veranderprocessen, samenwerking in teams te verbeteren en werkinhoud en werkprocessen te optimaliseren. Haar streven is duurzame inzetbaarheid te realiseren en aan de slag te gaan met thema’s als werkdruk, werkstress en bevlogenheid. Diederike houdt van afwisseling in haar werk; van zelf leiding geven aan teams tot onderzoeken en adviseren over bovenstaande thema’s en begeleiden bij implementatie en veranderingen. Rode lijn voor haar is dat het gaat over veranderkundige vraagstukken die te maken hebben met de interactie tussen mens, werk en organisatie; waarbij zij zich richt op een win-win situatie voor meer werkplezier én betere bedrijfsresultaten.

Diederike is als adviseur altijd, to the point en zorgt met haar energie, kennis en ervaring voor een zorgvuldige analyse en maatwerkaanpak ten behoeve van de ontwikkeling van mens en organisatie.

Anya van der Vlist
Anya
van der Vlist
Image

Anya van der Vlist is opgeleid als arbeid en organisatie psycholoog aan de Universiteit van Leiden. Na 5 jaar werken als psycholoog in de individuele hulpverlening/coaching aan medewerkers met werkgerelateerde problematiek, heeft zij zich vanaf 2000 gericht op het adviseren van organisaties en het ontwikkelen van teams. Hiervoor heeft zijn de opleiding tot arbeid en organisatie deskundige en een train de trainersopleiding afgerond. Nu werkt Anya al meer dan 20 jaar als gecertificeerd Arbeid & Organisatie deskundige (A&O), arbeid en organisatie psycholoog en werkdesigner aan diverse projecten op het gebied van organisatie en teamontwikkeling. Haar belangrijkste drijfveer in het werk is om een bijdrage te leveren aan het werkplezier en de ontwikkeling van mensen in organisaties. “Het is heel waardevol als je merkt dat mensen weer verder kunnen. Dat kan je bereiken in dit werk op persoonlijk, team en organisatieniveau en dat inspireert mij”.

Anya is een gedreven en pragmatische adviseur die samen met de klant op zoek gaat naar reële oplossingen voor complexe uitdagingen. Zij is ervaren en kundig maar is daarnaast ook echt een teamspeler met oog voor prettige samenwerking, vertrouwen en plezier. Naast haar werkzaamheden bij Value@work werkt zij ook als module leider en docent bij de PHOV (post hoger onderwijs veiligheidskunde) en verzorgt zij de lessen op het gebied van verzuimmanagement en duurzame inzetbaarheid.

Alle deskundigen en organisatieadviseurs verbonden aan Value@work delen onze kernwaarden en zijn zeer ervaren in hun vakgebied.