Privacy verklaring

Value@work, kan persoonsgegevens over u verwerken, omdat u gebruik maakt van de diensten van Value@work, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Value@work verstrekt.

Gebruik van uw gegevens

Als klant of als geïnteresseerde in de dienstverlening van Value@work zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  1. Uw voor- en achternaam
  2. Uw telefoonnummer
  3. Uw mailadres

Voor al deze gegevens geldt dat deze uitsluitend gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

De reden van het gebruik van uw gegevens

Value@work verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch en/of om je schriftelijk (per e-mail) contact met u op te nemen. Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens gebruikt worden in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Bewaren van uw gegevens

Value@work bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst tot stand komt of een bestaande overeenkomst of relatie wordt beëindigd.

Delen van uw gegevens

Value@work verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen website bezoek

Value@work gebruikt geen Analytische cookies om bij te houden hoe bezoekers deze website gebruiken.

Sociale media

Op deze website is een buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten op Linkedin. Deze button werkt door middel van stukjes code die van het sociale netwerk zelf afkomstig is. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Value@work heeft daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van de betreffende de sociale netwerken door (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Recht op inzage en correctie

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Value@work. Value@work zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging

Value@work neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website maakt gebruik van een SSL Certificaat om te zorgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Contact

De website van Value@work is als volgt te bereiken:
Adres: Van Waningstraat 31, 2665KJ Bleiswijk
Email: info@valueatwork.nl
Inschrijvingsnummer KvK: 83434135